Duyuru
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi için başvurular 10 Haziran - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Anabilim Dalı Hakkında

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurulunun 06.04.2011 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03.02-2323 sayılı kararıyla Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Anabilim Dalımız sonradan Yüksek Öğretim Kurulunun 09.08.2012 tarih ve B.30.0.EÖB-104.01.04-5459 sayılı kararıyla Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı medya, film ve oyun sektörünün gerek duyduğu insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla öncelikle Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri alanına odaklanmıştır. Bu amaçla Anabilim Dalımız tarafından Örgün Öğretim kapsamında eğitim yapan Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve ikinci öğretim kapsamında eğitim/öğretim veren Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir.

Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri matematik, bilgisayar bilimleri, sanat, fizik, biyomekanik ve anotomi gibi bilimlerin bir araya geldiği disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Hareketli resimlerden ve oyunlardan, tıp ve bilimsel benzetime kadar çok çeşitli uygulamaları vardır. Bilgisayar Animasyonu ve Bilgisayar Oyunları bilimsel hesaplama, istatistik, sinyal işleme, doğrusal cebir, kontrol teorisi, hesaplamalı geometriden gelen tekniklere dayanan algoritmaları ve yapay zeka algoritmalarını kullanır.

Bilgisayar Grafiği Anabilim Dalı kariyerlerini bilimsel görselleştirme, bilgisayar oyunu geliştirme, bilgisayar animasyonu, çokluortam geliştirme, sanal gerçeklik gibi bilgisayar grafiğiyle ilişkili alanlarda eğitim yapmak isteyen ve yeterli altyapıya sahip olan öğrencilerin buluştuğu bir anabilim dalıdır.